Τι χρειάζεστε πριν το γάμο

Τα απαραίτητα έγγραφα για το γάμο:

  • Ταυτότητες του γαμπρού και της νύφης
  • Πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν ότι είστε ανύπαντροι:

Θα χρειαστείτε 2 ανήλικους? μάρτυρες -όχι συγγενείς πρώτου βαθμού- και να θα πρέπει να κάνετε μία επίσκεψη στις ενορίες σας.

  • Απόκομμα αναγγελίας γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα, το οποίο πρέπει να δημοσιευτεί 15 μέρες πριν την τέλεση του μυστηρίου.
  • Δήλωση επωνύμου των διαδόχων στην ενορία όπου θα γίνει η τελετή.
  • Παράβολα από την εφορία
  • Η άδεια γάμου έχει ισχύ 6 μηνών

Στην Ελλάδα παντρευόμαστε και τη γραφειοκρατία!

 

Ταβέρνα τα “Λιθαρίτσια” για δεξιώσεις γάμων με ποιότητα στη σωστή τιμή.